Uživanje u sebi

UŽIVANJE U SEBI Da li ste zadovoljni onim što jeste? Uživate li u sopstvenom društvu? Udovoljavate li sebi, da li umete da zadivite sebe? Ako ne umete, na tome treba da radite. Ja sam došla do tačke u kojoj redovno uživam u sebi. Zvuči ludo kada to kažem jer bilo je trenutaka kad sam bila…